Vuosikokos 7.4.21 klo 19

17.3.2021

SEURAN VUOSIKOKOUS 7.4.21 KLO 19

Koikous pidetään etänä Teamsilla. Pääset liittymään kokoukseen tästä linkistä.

Kokoukseen voi osallistua myös seuran majalla. Jos aiot mennä majalle osallistuaksesi kokoukseen, niin ilmoita siitä vähintään 2 viikkoa etukäteen Veijo Koistiselle (veijo.koistinen@riihimaki.fi).
Majalle saa mennä enintään 6 henkilöä. Maskin käyttöpakko.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
4. Työjärjestyksen vahvistaminen
5. Vuoden 2020 toimintakertomus
6. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8 Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan vuoden 2021 jäsenmaksu sääntöjen 3 § mukaisesti
10. Vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot
11. Valitaan vuodelle 2021 toimihenkilöt
12. Valitaan seuran toiminnantarkastajat (2) ja heille varahenkilöt
13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
14. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille
15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla
17. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
18. Kokouksen päättäminen

 

Osallistuminen onnistuu parhaiten käyttämällä omaa Teams-tiliä tai Teams-sovellusta tai Microsoft Edge-selainta. Lataa tarvittaessa Teams-sovellus koneellesi. Edge-selainta käyttäessä ei tarvitse asentaa erillistä sovellusta. Selain saattaa kysyä, saako Teams käyttää laitteesi mikrofonia ja kameraa. Salli se, jotta sinut nähdään ja kuullaan kokouksessa.
Etäyhteyden kautta pidettävän vuosikokouksen mahdollistaa väliaikainen lakimuutos, jonka mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen viimeistään 30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä. Lue lisää  RH:n nettisivuilta.
Väliaikainen lakimuutos mahdollistaa yhdistyksen säännöistä poiketen, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Jos joku tai jotkut jäsenet haluavat käyttää yhdistyksen jäsentä asiamiehenä, on asiamiehen esitettävä valtakirja/valtakirjat ennen kokouksen alkua kokouksen toimihenkilöille. Valtakirjaksi käy
paperinen valtakirja tai todistettavasti valtuutuksen antavaan jäseneen liitettävä sähköpostiviesti (tunnistettava sähköpostiosoite), jossa valtuutetaan em. henkilö asiamieheksi.