Seuran vuosikokous majalla 3.4.2022 klo 16

13.3.2022

Seuran vuosikokous järjestetään Suonummen majalla sunnuntaina 3.4.2022 klo 16. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja påäättämään seuran asioista kahvin äärellä!

 

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
4. Työjärjestyksen vahvistaminen
5. Vuoden 2021 toimintakertomus
6. Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8 Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan vuoden 2022 jäsenmaksu sääntöjen 3 § mukaisesti
10. Vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot
11. Valitaan vuodelle 2022 toimihenkilöt
12. Valitaan seuran toiminnantarkastajat (2) ja heille varahenkilöt
13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
14. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille
15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla
17. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
18. Kokouksen päättäminen