Seuran vuosikokous Majalla 2.4.23 klo 16

19.3.2023

AIKA: Sunnuntai 2.4.2023 kello 16.00
PAIKKA:RIIHIMÄEN KIISTA-VEIKKOJEN MAJA.
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

5. Vuoden 2022 toimintakertomus

6. Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan vuoden 2023 jäsenmaksu sääntöjen 3 § mukaisesti

10. Vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot

11. Valitaan vuodelle 2023 toimihenkilöt

12. Valitaan seuran toiminnantarkastajat (2) ja heille varahenkilöt

13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

14. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille               

15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla             

17.  Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat                            

18.  Kokouksen päättäminen