Seuran vuosikokous majalla su 31.3. klo 16

14.3.2024

VUOSIKOKOUS

AIKA                                  Sunnuntai 31.3.2024 kello 16.00
PAIKKA                             RIIHIMÄEN KIISTA-VEIKKOJEN MAJA.
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan vuoden 2024 jäsenmaksu sääntöjen 3 § mukaisesti

10. Vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot

11. Valitaan vuodelle 2024 toimihenkilöt

12. Valitaan seuran toiminnantarkastajat (2) ja heille varahenkilöt

13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

14. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille                 

15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla             

16. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

 16.1 Sääntömuutos.
Vuoden 2023 vuosikokous velvoitti hallituksen valmistelemaan sääntömuutosta TUL:n mallisääntöjen 2019 mukaisiksi seuran jäsenistön osalta ja tuomaan sääntömuutosehdotus vuosikokoukseen 2024.
Sääntömuutosehdotus koskee käytännössä vapaajäsenyyden poistamista säännöistä. Seuraavassa on esitetty nykyiset säännöt ja ehdotetut uudet säännöt.

NYKYISET SÄÄNNÖT (pykälät 3 ja 8)


3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, vapaajäseniä,

kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

 

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä

yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden

jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan …

 

Kunniajäseneltä, vapaajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

 

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja

läsnäolo-oikeus.

EHDOTETUT MUUTOKSET (pykälät 3 ja 8). Yliviivatut kohdat ehdotetaan poistettaviksi.
 

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, vapaajäseniä,

kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

 

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä

yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden

jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan …

 

Kunniajäseneltä, vapaajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

 

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja

läsnäolo-oikeus.

 

17. Kokouksen päättäminen